TÌM HIỂU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ CỦA BIC

VNPT-CA nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thuộc tập đoàn VNPT

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử của BIC là gì ?

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử là Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản mềm) có chữ ký số của cán bộ được Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ủy quyền ký chữ ký số.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phát hành bởi Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV được Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV công nhận có giá trị như Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản cứng), có chữ ký của cán bộ được ủy quyền, và có đóng dấu của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
 • Chữ ký số của cán bộ được ủy quyền của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV được đăng ký và xác thực bởi VNPT CA (Trung tâm dịch vụ chứng thư số của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam). Quý khách tìm hiểu thêm về VNPT-CA tại đây.

Chữ ký số là gì ?

Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số ngoài việc sử dụng cho kê khai thuế qua mạng, có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác như Hải Quan điện tử, giao dịch với Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm…

 • Tính an ninh của chữ ký số: Chữ ký số đã được chứng minh về mặt kỹ thuật đảm bảo an ninh, duy nhất và không thể giả mạo được. Chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị đặc biệt (USB Token), bảo vệ bởi mật khẩu nên có mức đảm bảo an ninh cao.
 • Tính pháp lý của chữ ký số: Chữ ký số được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp.

Quy trình ký chữ ký số của BIC thế nào ?

Quy trình ký chữ ký số của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

(Xem bản đầy đủ của Mẫu Giâý chứng nhận bảo hiểm điện tử)

Quý khách nhận và sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử của BIC thế nào ?

 • Giao nhận: BIC sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (bản PDF) vào email quý khách đã đăng ký ngay sau khi quý khách đăng ký mua và thanh toán phí bảo hiểm.
 • Sử dụng:
  • Trong mọi trường hợp, Quý khách đều có thể sử dụng bản Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đã được BIC cấp trong hòm thư điện tử của mình.
  • Quý khách có thể lưu một bản file đính kèm Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ra máy tính, và in 01 bản cứng cứng của Giấy chứng nhận bảo hiểm để có thể xem ngay thông tin khi có phát sinh cần thông tin bảo hiểm.
  • Khi phát sinh bồi thường, Quý khách có thể in 01 bản cứng của Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử để đưa vào hồ sơ yêu cầu BIC trả tiền bảo hiểm.

Xem chi tiết